العصائر والعصائر المثلجة

Showing 1–15 of 44 results

 • Apple & co thumbnail

  Apple & co

  EGP 45.00 أضف إلى السلة
  • Calories: 95 Kcal
 • عرض Buy Two Juices And Get One Free 1 Liter thumbnail

  عرض ليتشي علي العصير 1 لتر

  EGP 70.00 اختار
 • جديد Pre Workout Shake thumbnail

  Pre Workout Shake

  EGP 75.00 أضف إلى السلة
 • Avocado Smoothie Med thumbnail

  أفوكادو مثلج - حجم وسط

  EGP 55.00 أضف إلى السلة
  • Calories: 187.33 Kcal
  • Protein: 2.43 Gm
  • Carbs: 14.41 Gm
  • Fats: 13.33 Gm
 • Detox Shot thumbnail

  مشروب الديتوكس

  EGP 25.00 أضف إلى السلة
  • Calories: 61Kcal
  • Fat: 0.5gm
  • Carbs: 2.3gm
  • Fiber: 2.13gm
  • Sugar: 6.8gm
  • Protein: 0.97gm
 • Espresso Shot thumbnail

  إيسبريسوا شوت

  EGP 25.00 أضف إلى السلة
  • Calories: 1Kcal
 • Gingit Up 1L thumbnail

  جينج أب 1 لتر

  EGP 110.00 أضف إلى السلة
  • Calories: 200 Kcal
 • Gingit Up Med thumbnail

  جينج أب - حجم وسط

  EGP 55.00 أضف إلى السلة
  • Calories: 302.04 Kcal
  • Protein: 2.2 Gm
  • Carbs: 72.86 Gm
  • Fats: 0.2 Gm
 • Green Protein thumbnail

  بروتين أخضر

  EGP 75.00 أضف إلى السلة
  • Calories: 453.96 Kcal
  • Protein: 31.6 Gm
  • Carbs: 41.12 Gm
  • Fats: 18.12 Gm
 • Guava Juice 1L thumbnail

  جوافة 1 لتر

  EGP 35.00 أضف إلى السلة
 • Guava Juice 330ml thumbnail

  عصير جوافة 330 مل

  EGP 25.00 أضف إلى السلة
 • Hair And Skin Care thumbnail

  مشروب العناية بالشعر والبشرة

  EGP 45.00 أضف إلى السلة
  • Calories: 210 Kcal
 • I Love Watermelon 1L thumbnail

  أحب البطيخ 1 لتر

  EGP 110.00 أضف إلى السلة
  • Calories: 696.95 Kcal
  • Protein: 5.675 Gm
  • Carbs : 159 Gm
  • Fats: 4.25 Gm
 • I Love Watermelon Med thumbnail

  عصير بطيخ - حجم وسط

  EGP 50.00 أضف إلى السلة
  • Calories: 278.78 Kcal
  • Protein: 2.27 Gm
  • Carbs: 63.6 Gm
  • Fats: 1.7 Gm
 • Immunity Booster thumbnail

  مشروب تقوية المناعة

  EGP 50.00 أضف إلى السلة
  • Calories: 180 Kcal

Showing 1–15 of 44 results